Pylna golva saplaukušim krokusim, kuri nakauneigi dzan sakņis kreisejā sirds kambarī. Advertisements